รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2 เข้าชมวันนี้
  • 89 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,666 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินมาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม CLMV กับประเทศไทย"

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัยเรื่อง ?การประเมินมาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม CLMV กับประเทศไทย? และ ?การศึกษาการพัฒนาการค้าระบบดิจิทัลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV? จัดขึ้นโดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2565 18:16:17
จำนวนผู้เข้าชม : 12
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ