รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 10 เข้าชมวันนี้
  • 800 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,855 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมหารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖  

นางนิภาวรรณ  ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม มอบหมายให้ นาย?ศรุต  ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมหารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม โดยมี อำเภอธาตุพนม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืชพนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม และด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมประชุม  ณ ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2566 10:03:01
จำนวนผู้เข้าชม : 11
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ