รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 797 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,852 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๘)

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖  

นาง?นิภาวรรณ  ใยบัวเทศ  นายด่านศุลกากรนครพนม มอบหมายให้  นายสานิตย์  อุ่นวงแหวน หน.ฝปป.  เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๘) โดยมี นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2566 10:08:59
จำนวนผู้เข้าชม : 9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ