รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 40 เข้าชมวันนี้
  • 1,551 เข้าชมเดือนนี้
  • 51,989 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุพนม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพุทธศาสนา ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชน เข้าร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วย และในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียน สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้า ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง

 

         วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก ล้วนมีเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการถือกำเนิด ของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดให้วันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา โดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาข บูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2562 11:56:25
จำนวนผู้เข้าชม : 339
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ