รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 46 เข้าชมวันนี้
  • 1,557 เข้าชมเดือนนี้
  • 51,995 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต28 พฤศจิกายน 2563 11:41:461,215
2 ขอเชิญชวนประชาชน แสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในเเขตลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 16 กุมภาพันธ์ 2567 16:21:1714
3 การจัดการความรู้เรื่องปูนซีเมนต์ (cement) 14 กุมภาพันธ์ 2567 18:11:3023
4 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐17 มกราคม 2567 09:52:3816
5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑17 มกราคม 2567 09:52:1317
6 **แจ้งปรับปรุงระบบ Single Sign-on บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ(หน่วยงานภายนอก)**3 ตุลาคม 2566 14:18:3846
7 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กันยายน 2566 12:56:5738
8 **ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่**25 พฤษภาคม 2566 15:20:5754
9 คำถามที่พบบ่อย5 กุมภาพันธ์ 2566 10:33:3382
10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2 กุมภาพันธ์ 2566 18:02:4268
11 พิธีการส่งออกทีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน (เรื่องน่ารู้)5 กุมภาพันธ์ 2566 10:48:1666
12 **ช่องทางการตีความพิกัดล่วงหน้า**9 สิงหาคม 2565 17:16:4357
13 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)28 มิถุนายน 2565 12:34:0181
14 **ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศนำส่งด่านศุลกากรนครพนม**30 พฤษภาคม 2565 13:46:1799
15 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนผันการบังคับสัญญาประกันกรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า-ออกชั่วคราว ทางด่านศุลกากรนครพนมในช่วงเหตุการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)**9 พฤษภาคม 2565 19:36:31108
16 **คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว**28 เมษายน 2565 17:31:09114
17 คําสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๖๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คําม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 มีนาคม 2565 14:35:00101
18 **ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร**16 มีนาคม 2565 12:19:24102
19 **ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการสัมมนาฯโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนี่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ**16 มีนาคม 2565 12:15:4692
20 **ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม**2 มีนาคม 2565 10:55:47108
21 **ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ** 14 กุมภาพันธ์ 2565 17:01:47105
22 ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง7 มกราคม 2565 10:26:06112
23 คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการการขนส่งสินค้าเข้า- ออก หรือผ่านเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 กันยายน 2564 13:51:27137
24 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1864/2564 เรื่อง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)27 กรกฎาคม 2564 10:03:48150
25 Express ทางบก (แห่งแรกของประเทศไทย)10 มิถุนายน 2564 10:07:04185
26 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป**30 เมษายน 2564 12:06:50136
27 คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงดำเนินมาตราการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพ่ระบาดของโรคโควิด 19 4 มีนาคม 2564 09:08:26161
28 ประกาศการขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ในช่วงสถานการ์ณ (Covid-19)9 ธันวาคม 2563 09:27:39143
29 ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563 12:15:46147
30 (ร่าง)ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563 12:12:51156
31 การยกเว้นอากร ของบริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-1923 มีนาคม 2563 16:51:40215
32 ติดต่อ/สอบถาม20 มีนาคม 2563 18:29:07189
33 'คำสั่งจังหวัดนครพนม' เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนฯ เป็นการชั่วคราว19 มีนาคม 2563 16:09:41231
34 แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม19 มีนาคม 2563 16:08:38181
35 แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 ตุลาคม 2562 17:48:38213
36 การจัดเก็บรายได้ ปี 256731 มกราคม 2567 10:59:3218
37 การจัดเก็บรายได้ ปี 256631 มกราคม 2567 10:58:4719
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ