รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 50 เข้าชมวันนี้
  • 992 เข้าชมเดือนนี้
  • 55,973 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต28 พฤศจิกายน 2563 11:41:461,380
2 คู่มือสำหรับประชาชน30 เมษายน 2567 13:30:2317
3 การนำเข้ากระชายดำ(Black Ginger)1 พฤษภาคม 2567 18:35:5922
4 โครงการสัมมนา " สิทธิประโยชน์ Delivery " (Delivery for Tax Incentives)4 เมษายน 2567 17:14:2129
5 ***ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรนครพนม ***13 มีนาคม 2567 14:56:0841
6 ขอเชิญชวนประชาชน แสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในเเขตลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 16 กุมภาพันธ์ 2567 16:21:1748
7 การจัดการความรู้เรื่องปูนซีเมนต์ (cement) 14 กุมภาพันธ์ 2567 18:11:3066
8 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐17 มกราคม 2567 09:52:3844
9 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑17 มกราคม 2567 09:52:1361
10 **แจ้งปรับปรุงระบบ Single Sign-on บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ(หน่วยงานภายนอก)**3 ตุลาคม 2566 14:18:3864
11 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กันยายน 2566 12:56:5771
12 **ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่**25 พฤษภาคม 2566 15:20:5785
13 คำถามที่พบบ่อย5 กุมภาพันธ์ 2566 10:33:33106
14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2 กุมภาพันธ์ 2566 18:02:4293
15 พิธีการส่งออกทีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน (เรื่องน่ารู้)5 กุมภาพันธ์ 2566 10:48:1692
16 **ช่องทางการตีความพิกัดล่วงหน้า**9 สิงหาคม 2565 17:16:4374
17 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)28 มิถุนายน 2565 12:34:01120
18 **ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศนำส่งด่านศุลกากรนครพนม**30 พฤษภาคม 2565 13:46:17122
19 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนผันการบังคับสัญญาประกันกรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า-ออกชั่วคราว ทางด่านศุลกากรนครพนมในช่วงเหตุการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)**9 พฤษภาคม 2565 19:36:31145
20 **คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว**28 เมษายน 2565 17:31:09144
21 คําสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๖๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คําม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 มีนาคม 2565 14:35:00142
22 **ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร**16 มีนาคม 2565 12:19:24140
23 **ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการสัมมนาฯโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนี่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ**16 มีนาคม 2565 12:15:46115
24 **ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม**2 มีนาคม 2565 10:55:47161
25 **ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ** 14 กุมภาพันธ์ 2565 17:01:47157
26 ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง7 มกราคม 2565 10:26:06140
27 คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการการขนส่งสินค้าเข้า- ออก หรือผ่านเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 กันยายน 2564 13:51:27160
28 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1864/2564 เรื่อง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)27 กรกฎาคม 2564 10:03:48190
29 Express ทางบก (แห่งแรกของประเทศไทย)10 มิถุนายน 2564 10:07:04219
30 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป**30 เมษายน 2564 12:06:50157
31 คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงดำเนินมาตราการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพ่ระบาดของโรคโควิด 19 4 มีนาคม 2564 09:08:26191
32 ประกาศการขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ในช่วงสถานการ์ณ (Covid-19)9 ธันวาคม 2563 09:27:39170
33 ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563 12:15:46172
34 (ร่าง)ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563 12:12:51186
35 การยกเว้นอากร ของบริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-1923 มีนาคม 2563 16:51:40238
36 ติดต่อ/สอบถาม20 มีนาคม 2563 18:29:07214
37 'คำสั่งจังหวัดนครพนม' เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนฯ เป็นการชั่วคราว19 มีนาคม 2563 16:09:41258
38 แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม19 มีนาคม 2563 16:08:38206
39 แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 ตุลาคม 2562 17:48:38234
40 การจัดเก็บรายได้ ปี 256731 มกราคม 2567 10:59:3255
41 การจัดเก็บรายได้ ปี 256631 มกราคม 2567 10:58:4767
ผลลัพท์ทั้งหมด 39 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ