รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 819 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,874 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

สถิติรถสินค้าเข้า-ออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256627 มิถุนายน 2566 18:12:2559
2 สถิติประจำเดือนเมษายน 256630 พฤษภาคม 2566 11:29:2844
3 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256630 พฤษภาคม 2566 11:29:1027
4 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256630 พฤษภาคม 2566 11:28:5223
5 สถิติประจำเดือนมกราคม 256616 มีนาคม 2566 14:13:2634
6 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:45:3951
7 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:26:4532
8 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256523 พฤศจิกายน 2565 13:14:4597
9 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256526 ตุลาคม 2565 09:46:1336
10 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:45:5829
11 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:45:4627
12 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256526 ตุลาคม 2565 09:45:3322
13 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256524 มิถุนายน 2565 09:06:29104
14 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256524 มิถุนายน 2565 09:06:1641
15 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256530 เมษายน 2565 11:04:4274
16 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256530 มีนาคม 2565 10:28:3984
17 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565 10:39:45104
18 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256422 กุมภาพันธ์ 2565 10:39:2094
19 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256422 มกราคม 2565 11:41:33101
20 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256422 ธันวาคม 2564 15:21:5596
21 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256415 ตุลาคม 2564 10:40:53210
22 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256415 ตุลาคม 2564 10:25:05106
23 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 25641 กันยายน 2564 13:33:49119
24 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256424 กรกฎาคม 2564 11:26:01167
25 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256427 มิถุนายน 2564 11:08:33117
26 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256410 มิถุนายน 2564 12:33:20108
27 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256426 พฤษภาคม 2564 11:24:18105
28 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25641 เมษายน 2564 13:26:26120
29 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256418 มีนาคม 2564 11:05:37121
30 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256323 มกราคม 2564 12:01:42137
31 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256323 มกราคม 2564 12:08:52126
32 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256311 กุมภาพันธ์ 2564 12:38:26124
33 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256321 ธันวาคม 2563 17:16:11142
34 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:15:46112
35 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฏาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:15:30119
36 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256321 ธันวาคม 2563 17:15:14131
37 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:15:00114
38 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256321 ธันวาคม 2563 17:14:40113
39 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:14:23121
40 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256321 ธันวาคม 2563 17:14:06119
41 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256321 ธันวาคม 2563 17:13:55120
42 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256221 ธันวาคม 2563 17:12:31139
43 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256221 ธันวาคม 2563 17:12:12118
44 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256221 ธันวาคม 2563 17:11:45120
45 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 25629 ตุลาคม 2562 20:42:51295
46 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 25625 กันยายน 2562 16:59:54199
47 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 20:14:51191
48 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256215 สิงหาคม 2562 20:08:07181
49 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256213 มิถุนายน 2562 15:19:59189
50 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256230 พฤษภาคม 2562 17:10:16192
51 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256221 ธันวาคม 2563 17:28:48125
52 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256221 ธันวาคม 2563 17:24:37126
53 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256221 ธันวาคม 2563 17:27:45134
ผลลัพท์ทั้งหมด 53 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ