รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 819 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,874 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

สถิติการจัดเก็บรายได้

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256627 มิถุนายน 2566 18:13:2237
2 สถิติประจำเดือนเมษายน 256630 พฤษภาคม 2566 11:31:3625
3 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256630 พฤษภาคม 2566 11:31:1316
4 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์256630 พฤษภาคม 2566 11:31:0213
5 สถิติประจำเดือนมกราคม 256616 มีนาคม 2566 14:14:3414
6 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:31:5634
7 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:31:4121
8 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256523 พฤศจิกายน 2565 13:15:3851
9 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256526 ตุลาคม 2565 09:48:4829
10 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:48:3627
11 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:48:2426
12 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256526 ตุลาคม 2565 09:48:1022
13 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256524 มิถุนายน 2565 09:08:0279
14 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256524 มิถุนายน 2565 09:07:5152
15 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256530 เมษายน 2565 11:05:1966
16 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256530 มีนาคม 2565 10:29:4261
17 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256522 กุมภาพันธ์ 2565 10:41:3189
18 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256422 กุมภาพันธ์ 2565 10:41:1770
19 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256422 มกราคม 2565 11:42:5669
20 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256422 ธันวาคม 2564 15:25:4475
21 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256415 ตุลาคม 2564 10:31:28118
22 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256415 ตุลาคม 2564 10:26:1567
23 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 25641 กันยายน 2564 13:36:1486
24 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรนครพนม(ในเมือง) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **18 ตุลาคม 2565 19:31:2518
25 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256424 กรกฎาคม 2564 11:26:58109
26 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256427 มิถุนายน 2564 11:09:3482
27 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256410 มิถุนายน 2564 12:34:5095
28 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256426 พฤษภาคม 2564 11:25:2096
29 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25641 เมษายน 2564 13:27:51100
30 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256418 มีนาคม 2564 11:03:28102
31 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256323 มกราคม 2564 12:05:14120
32 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256323 มกราคม 2564 12:05:31106
33 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256311 กุมภาพันธ์ 2564 12:40:3495
34 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256321 ธันวาคม 2563 17:08:05115
35 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:4599
36 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:27100
37 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256321 ธันวาคม 2563 17:07:03101
38 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:2795
39 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256321 ธันวาคม 2563 17:01:59110
40 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:05:22104
41 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256321 ธันวาคม 2563 17:04:25102
42 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256321 ธันวาคม 2563 17:03:53104
43 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:57:4299
44 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256221 ธันวาคม 2563 16:56:5396
45 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:56:01100
46 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 25629 ตุลาคม 2562 20:41:15251
47 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 25625 กันยายน 2562 16:55:45148
48 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 20:13:12165
49 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256215 สิงหาคม 2562 20:12:32150
50 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256213 มิถุนายน 2562 15:24:16169
51 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256230 พฤษภาคม 2562 17:21:58164
52 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256225 เมษายน 2562 19:41:03174
53 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 24 เมษายน 2562 14:28:08168
54 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 24 เมษายน 2562 14:19:15181
ผลลัพท์ทั้งหมด 54 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ