รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 605 เข้าชมเดือนนี้
  • 39,972 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

สถิติการจัดเก็บรายได้

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256516 มีนาคม 2566 14:14:421
2 สถิติประจำเดือนมกราคม 256616 มีนาคม 2566 14:14:340
3 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:31:5615
4 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:31:416
5 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256523 พฤศจิกายน 2565 13:15:3835
6 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256526 ตุลาคม 2565 09:48:4814
7 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:48:367
8 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:48:249
9 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256526 ตุลาคม 2565 09:48:108
10 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256524 มิถุนายน 2565 09:08:0263
11 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256524 มิถุนายน 2565 09:07:5139
12 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256530 เมษายน 2565 11:05:1953
13 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256530 มีนาคม 2565 10:29:4247
14 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256522 กุมภาพันธ์ 2565 10:41:3174
15 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256422 กุมภาพันธ์ 2565 10:41:1756
16 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256422 มกราคม 2565 11:42:5652
17 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256422 ธันวาคม 2564 15:25:4460
18 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256415 ตุลาคม 2564 10:31:28103
19 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256415 ตุลาคม 2564 10:26:1551
20 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 25641 กันยายน 2564 13:36:1470
21 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรนครพนม(ในเมือง) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **18 ตุลาคม 2565 19:31:255
22 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256424 กรกฎาคม 2564 11:26:5888
23 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256427 มิถุนายน 2564 11:09:3469
24 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256410 มิถุนายน 2564 12:34:5078
25 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256426 พฤษภาคม 2564 11:25:2082
26 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25641 เมษายน 2564 13:27:5180
27 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256418 มีนาคม 2564 11:03:2885
28 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256323 มกราคม 2564 12:05:14104
29 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256323 มกราคม 2564 12:05:3188
30 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256311 กุมภาพันธ์ 2564 12:40:3476
31 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 256321 ธันวาคม 2563 17:08:0597
32 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:4583
33 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:2783
34 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256321 ธันวาคม 2563 17:07:0387
35 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:07:2781
36 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256321 ธันวาคม 2563 17:01:5993
37 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256321 ธันวาคม 2563 17:05:2289
38 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256321 ธันวาคม 2563 17:04:2585
39 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 256321 ธันวาคม 2563 17:03:5388
40 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:57:4282
41 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256221 ธันวาคม 2563 16:56:5384
42 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:56:0182
43 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 25629 ตุลาคม 2562 20:41:15236
44 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 25625 กันยายน 2562 16:55:45134
45 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 20:13:12148
46 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 256215 สิงหาคม 2562 20:12:32135
47 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 256213 มิถุนายน 2562 15:24:16155
48 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 256230 พฤษภาคม 2562 17:21:58148
49 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 256225 เมษายน 2562 19:41:03151
50 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 24 เมษายน 2562 14:28:08150
51 สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 24 เมษายน 2562 14:19:15165
ผลลัพท์ทั้งหมด 51 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ