รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 51 เข้าชมวันนี้
  • 993 เข้าชมเดือนนี้
  • 55,974 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดนครพนม14 พฤษภาคม 256710
2 นายนพปฎล ศิริขันธ์ หน.ฝปป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" และกิจกรรม "สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 9 พฤษภาคม 256712
3 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 9 พฤษภาคม 256714
4 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมหารือป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทราย การลักลอบนำเข้าสินค้านอกทางอนุมัติ 9 พฤษภาคม 256710
5 ด่านศุลกากรนครพนม แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด 3 พฤษภาคม 256729
6 การนำเข้ากระชายดำ(Black Ginger)1 พฤษภาคม 256739
7 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗30 เมษายน 256725
8 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบเพลิงไหม้อากาศยาน "KOP-EMEX 2024"24 เมษายน 256720
9 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พระธาตุนคร และพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานบุญเดือน ๕20 เมษายน 256736
10 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗19 เมษายน 256741
11 ด่านศุลกากรนครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗10 เมษายน 256727
12 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย ผอ.สคศ. และหน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗10 เมษายน 256725
13 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 9 เมษายน 256727
14 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ9 เมษายน 256726
15 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗6 เมษายน 256722
16 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแอนแทรกซ์ ในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 6 เมษายน 256728
17 โครงการสัมมนา " สิทธิประโยชน์ Delivery " (Delivery for Tax Incentives)4 เมษายน 256726
18 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2 เมษายน 256725
19 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 256762
20 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ณ ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม1 เมษายน 256728
21 นายนพปฎล ศิริขันธ์ หน.ฝปป. นางวัลภา นิศยันต์ หน.ฝบท.ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมสานสามัคคีและสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย 1 เมษายน 256731
22 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยนายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 1 เมษายน 256729
23 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗31 มีนาคม 256727
24 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลาง และคณะสำนักงานเลขานุการกรม ในการเข้าศึกษาดูการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม 28 มีนาคม 256731
25 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗27 มีนาคม 256744
26 นายนพปฎล ศิริขันธ์ หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุม คกก.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นพ.) และการประชุม คกก.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗27 มีนาคม 256734
27 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ คลังจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 26 มีนาคม 256730
28 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗21 มีนาคม 256744
29 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๕๒"21 มีนาคม 256751
30 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม20 มีนาคม 256750
31 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด19 มีนาคม 256754
32 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ ได้เข้าพบ พลเรือตรี นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม18 มีนาคม 256760
33 กิจกรรม"ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 16 มีนาคม 256775
34 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดของแก่น14 มีนาคม 256746
35 นางสาวลลิตา อรรถพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนทางการค้า อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม14 มีนาคม 256748
36 นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง14 มีนาคม 256760
37 ***ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรนครพนม ***13 มีนาคม 2567103
38 นางสาวลลิตา อรรถพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม13 มีนาคม 256764
39 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 13 มีนาคม 256760
40 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม และนายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์11 มีนาคม 256775
41 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗11 มีนาคม 256743
42 กิจกรรมทำความสะอาด ๕ ส (Big Cleaning Day) ณ บริเวณท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม10 มีนาคม 256769
43 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ นครพนม เข้าพบ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม8 มีนาคม 256774
44 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗7 มีนาคม 256761
45 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมพิธีวันครบรอบการก่อตั้งแขวงบอลิคำไซ ๔๐ ปี อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทย ณ เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว7 มีนาคม 256773
46 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าฝึกอบรมวิธีการตรวจสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบของเครื่องหมายการค้า1 มีนาคม 256752
47 ***ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ***29 กุมภาพันธ์ 2567119
48 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าประชุมและร่วมพิธีลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม)29 กุมภาพันธ์ 256729
49 นางวัลภา นิศยันต์ หน.ฝบท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม28 กุมภาพันธ์ 256785
50 นางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม27 กุมภาพันธ์ 256778
51 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.นครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.นครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 27 กุมภาพันธ์ 256767
52 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 24 กุมภาพันธ์ 256759
53 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม21 กุมภาพันธ์ 256740
54 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในพิธีทำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว ณ อาคารคลังสินค้าและเก็บของกลาง ด่านศุลกากรนครพนม21 กุมภาพันธ์ 256779
55 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนาการใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS CBTA)20 กุมภาพันธ์ 256780
56 นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือ อ.บ้านแพง20 กุมภาพันธ์ 256793
57 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗20 กุมภาพันธ์ 256751
58 นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจุดผ่อนปรนการค้า อ.ท่าอุเทน 19 กุมภาพันธ์ 256796
59 นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นจังหวัดนครพนม18 กุมภาพันธ์ 256769
60 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ด่านศุลกากรนครพนม17 กุมภาพันธ์ 256780
61 นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร และนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม16 กุมภาพันธ์ 2567114
62 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครพนม15 กุมภาพันธ์ 256767
63 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมกิจกรรม 'สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต' ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 'ผ้าไทย ใส่ให้สนุก' และรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก14 กุมภาพันธ์ 256754
64 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในกิจกรรม"ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดนครพนม11 กุมภาพันธ์ 256770
65 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ ๒ และนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในโอกาสออกตรวจพื้นที่ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า อำเภอธาตุพนม9 กุมภาพันธ์ 256777
66 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. ร่วมให้การต้อนรับ นายดิเรก คชารักษ์ ผอ.ศภ.๓ และคณะผู้ศึกษาดูงานจากด่านศุลกากรเชียงของ 6 กุมภาพันธ์ 256748
67 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดนครพนมภายใต้ "โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗"6 กุมภาพันธ์ 256775
68 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตผู้ศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5 กุมภาพันธ์ 256754
69 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 2 กุมภาพันธ์ 256793
70 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ร่วมให้การต้อนรับ นายไกรสิงห์ ชูดี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ และคณะฯพร้อมกับได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านฯ นครพนม ณ อาคารคลังสินค้า R8 ด่านศุลกากรนครพนม 30 มกราคม 256781
71 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.นครพนม (ศอ.ปส.นพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗29 มกราคม 256797
72 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗24 มกราคม 256789
73 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวกรณีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) จับกุมพืชกัญชาแห้ง ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๑๗ กระสอบ น้ำหนัก ๒๒๘ กิโลกรัม24 มกราคม 2567114
74 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมการประชุมการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม 22 มกราคม 256768
75 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (ทกย.กกล.สุรศักดิ์มนตรี/บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๓) 21 มกราคม 256750
76 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ พรมแดนสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗19 มกราคม 256779
77 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมงานรัฐพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗18 มกราคม 256762
78 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑17 มกราคม 256798
79 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐17 มกราคม 256787
80 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ประจำช่องทางเข้าออกประเทศ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 16 มกราคม 256768
81 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย ผอ.สบศ. และ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมการประสานงานและบูรณาการการแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทราย ตามลำแม่น้ำโขงและการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม11 มกราคม 256783
82 กิจกรรมมาตรการกวาดบ้าน ตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ด่านศุลกากรนครพนม 9 มกราคม 256783
83 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗8 มกราคม 256747
84 ด่านศุลกากรนครพนม จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 8 มกราคม 256777
85 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมวางแผนในการระดมปิดล้อมตรวจค้นทำลายเครือข่าย ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม และการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด5 มกราคม 256735
86 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาด ๕ส (Big Cleaning Day) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗28 ธันวาคม 256633
87 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 27 ธันวาคม 256649
88 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สำนักงาน คปภ. และเข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมให้มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.สำหรับรถผ่านแดน 27 ธันวาคม 256663
89 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุม คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นพ.) และประชุมคกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖27 ธันวาคม 256662
90 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดนครพนม 25 ธันวาคม 256669
91 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานการกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด20 ธันวาคม 256658
92 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗19 ธันวาคม 256663
93 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ 18 ธันวาคม 256669
94 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. และผู้บริหารด่านฯ นครพนม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) บึงกาฬ พร้อมคณะผู้ศึกษาดูงานโครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเท16 ธันวาคม 256673
95 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จ.นครพนม15 ธันวาคม 256657
96 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ 12 ธันวาคม 256636
97 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เก็บสินค้าเกษตร (ห้องเย็นเก็บซากสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 12 ธันวาคม 256661
98 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)8 ธันวาคม 256652
99 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 7 ธันวาคม 256669
100 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นการขยายวันและเวลาเปิด/ปิดจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 5 ธันวาคม 256652
ผลลัพท์ทั้งหมด 730 จำนวน 8 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ