รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 605 เข้าชมเดือนนี้
  • 39,972 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด่านศุลกากรนครพนม ภายใต้โครงการ 'ปลูกต้นไม้ช่วยลดฝุ่น PM ๒.๕ ช่วยโลก ช่วยตัวเราเอง?21 มีนาคม 25660
2 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในพิธีทำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว 21 มีนาคม 25663
3 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)16 มีนาคม 25663
4 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกับ จนท. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำและระบบบำบัดของห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนบริเวณอาคารตรวจปล่อยสินค้า16 มีนาคม 25662
5 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖14 มีนาคม 25663
6 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ณ ท่าอากาศยานนครพนม13 มีนาคม 25662
7 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ,นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม11 มีนาคม 256615
8 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)1 มีนาคม 25665
9 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมหารือข้อราชการและสำรวจพื้นที่ทางน้ำตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม28 กุมภาพันธ์ 25666
10 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "พาณิชย์...ลดราคา!ออนทัวร์ @นครพนม ๒๐๒๓"28 กุมภาพันธ์ 25665
11 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ ,หน.ฝบศ.๑ และหน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมงาน 'นครพนมยามเย็น'28 กุมภาพันธ์ 25664
12 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖27 กุมภาพันธ์ 25666
13 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และการลักลอบนำเข้าพืชกัญชาแห้ง (ส่วนช่อดอก)23 กุมภาพันธ์ 25665
14 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐาน ณ ห้องประชุม ด่านศุลกากรนครพนม 23 กุมภาพันธ์ 25665
15 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมประชุมหารือการปรับแนวเขตเวนคืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม23 กุมภาพันธ์ 25665
16 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร20 กุมภาพันธ์ 25669
17 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชายแดนตามวาระความมั่นคงทางสุขภาพโลก 17 กุมภาพันธ์ 256612
18 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนการค้าไทย - ลาว อำเภอธาตุพนม 15 กุมภาพันธ์ 256613
19 โครงการ 'โถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุแก่ประชาชนผู้สูงอายุ'14 กุมภาพันธ์ 256627
20 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ "นครพนมยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 9 กุมภาพันธ์ 256616
21 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ด่านศุลกากรนครพนม3 กุมภาพันธ์ 256616
22 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานที่ประชุมฯ และลงพื้นที่สำรวจบริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)2 กุมภาพันธ์ 256613
23 **เรื่องน่ารู้** พิธีการส่งออกทีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 1 กุมภาพันธ์ 256636
24 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖26 มกราคม 25669
25 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖26 มกราคม 25667
26 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 20 มกราคม 256613
27 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 18 มกราคม 256618
28 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าพบ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่ออวยพรและขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๖13 มกราคม 256612
29 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารด่านฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป ณ บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช13 มกราคม 256615
30 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ12 มกราคม 256612
31 ด่านศุลกากรนครพนม และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ คบจ.นครพนม สานสัมพันธ์ เติมฝันปันรัก ปันน้ำใจสู่โรงเรียน สร้างคุณค่าทางสังคม 11 มกราคม 256613
32 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานกับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม27 ธันวาคม 256513
33 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกันสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 27 ธันวาคม 256513
34 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕26 ธันวาคม 256510
35 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ "นครพนม Winter Festival ๒๐๒๓ สายลมแห่งความสุข"23 ธันวาคม 256519
36 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าประชุมบทบันทึกรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย - ลาว ครั้งที่ ๕ 23 ธันวาคม 256514
37 ด่านศุลกากรนครพนม จัดกิจกรรม CSR มอบทุน และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อ.เมือง จ.นครพนม23 ธันวาคม 256519
38 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา22 ธันวาคม 256512
39 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการถอดถอนบทเรียน เกี่ยวกับการเปิดด่านประเพณีท่าสะอาดในระยะที่ผ่านมา21 ธันวาคม 256512
40 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖20 ธันวาคม 25658
41 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพบปะหารือร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต20 ธันวาคม 25658
42 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดด่านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว 19 ธันวาคม 25653
43 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมกับผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)19 ธันวาคม 256534
44 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 25654
45 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร 17 ธันวาคม 256512
46 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา 15 ธันวาคม 256511
47 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. พร้อมด้วย หน.ฝบศ.๑ ,หน.ฝบศ.๒ และ หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกรมวิชาการเกษตร15 ธันวาคม 256520
48 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง พร้อมของกลาง12 ธันวาคม 256512
49 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)9 ธันวาคม 25657
50 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม7 ธันวาคม 25659
51 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา7 ธันวาคม 256511
52 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ เข้าพบ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม7 ธันวาคม 256512
53 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าพบ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองสะหวันนะเขต เพื่อหารือเส้นทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม6 ธันวาคม 256513
54 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256511
55 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกับเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่ด่านฯ ณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม-คำม่วน) 2 ธันวาคม 256518
56 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย 2 ธันวาคม 25657
57 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตัวออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย1 ธันวาคม 256512
58 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖30 พฤศจิกายน 25659
59 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และจนท.ด่านฯ ออกตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตนำเข้าสินค้า ตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติและตรวจปล่อย นอกสถานที่ของผู้ประกอบการนำเข้า หิน กรวด ทราย ณ อ.ธาตุพนม30 พฤศจิกายน 256511
60 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. พร้อมด้วย จนท.ด่านฯ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนาดท่าเป็นวันแรก29 พฤศจิกายน 256512
61 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕28 พฤศจิกายน 256512
62 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และจนท.ด่านฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า หิน กรวด ทราย นอกทางอนุมัติ25 พฤศจิกายน 256513
63 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย ผอ.สคศ. ,หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า บ้านหนาดท่า อ.เมือง จ.นครพนม 24 พฤศจิกายน 256510
64 ตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย และบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ เข้าพบ นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม 23 พฤศจิกายน 256516
65 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันกองทัพเรือและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)22 พฤศจิกายน 256512
66 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุม คกก.ประสานงานการข่าวยาเสพติด จังหวัดนครพนม15 พฤศจิกายน 256517
67 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยนายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 9 พฤศจิกายน 256514
68 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม จากกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย9 พฤศจิกายน 256522
69 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป.เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมของหน่วยในการสนับสนุนการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒9 พฤศจิกายน 256520
70 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ,หน.ฝปป. ,หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหน่วยบำรุงรักษาด่านและสะพานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖8 พฤศจิกายน 256518
71 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และนายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย สำหรับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอท่าอุเทน เป็นวันแรก7 พฤศจิกายน 256522
72 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ,หน.ฝปป. , ฝบศ.๑ ,หน.ฝคต. และ จนท.ด่านฯ ออกตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตนำเข้าสินค้า ตามทางอื่นนอกจากทาง ณ อ.บ้านแพง จ.นครพนม4 พฤศจิกายน 256515
73 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมอำลานายสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ในโอกาสครบวาระ4 พฤศจิกายน 256514
74 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารด่านฯ ได้เข้าพบ นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม 3 พฤศจิกายน 256518
75 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ,หน.ฝปป. ,หน. ฝคต. พร้อมด้วย จนท.ด่านฯ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย สำหรับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม3 พฤศจิกายน 256514
76 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม 2 พฤศจิกายน 256513
77 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. และนางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษา สำหรับการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์2 พฤศจิกายน 256516
78 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕27 ตุลาคม 256521
79 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด27 ตุลาคม 256520
80 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารด่านฯ ได้เข้าพบ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการฯ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม 25 ตุลาคม 256526
81 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕23 ตุลาคม 256517
82 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม21 ตุลาคม 256519
83 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอท่าอุเทน 21 ตุลาคม 256516
84 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญด่านฯ ประจำปี ๒๕๖๖19 ตุลาคม 256531
85 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรนครพนม(ในเมือง) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **18 ตุลาคม 256530
86 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และนายกฤตเมธ ศิวาลัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง 'การประเมินมาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) ผลกระทบต่อการค้าและความสามารถ ในการแข่งขันของกลุ่ม CLMV กับประเทศไทย'18 ตุลาคม 256514
87 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินมาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) และผลกระทบต่อการค้าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม CLMV กับประเทศไทย"17 ตุลาคม 256510
88 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 13 ตุลาคม 256522
89 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. และนายเอกภพ จำเริญขจรสุข เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 25659
90 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๕ 11 ตุลาคม 256520
91 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของงาน 'One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้' 11 ตุลาคม 256521
92 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕10 ตุลาคม 256518
93 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม" ประจำปี ๒๕๖๕ 10 ตุลาคม 256521
94 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. และนายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ ร่วมบริจาค 'รวมน้ำใจให้กาชาดนครพนม' ประจำปี ๒๕๖๕ 5 ตุลาคม 256513
95 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมต้อนรับนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเปิดที่ทำการท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม3 ตุลาคม 256530
96 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี ๒๕๖๕29 กันยายน 256525
97 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 256514
98 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมรับในพิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์และใบประกาศเกียรติคุณ ณ กรมพระธรรมนูญ27 กันยายน 256517
99 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)26 กันยายน 256510
100 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕26 กันยายน 256512
ผลลัพท์ทั้งหมด 466 จำนวน 5 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ