ด่านศุลกากรนครพนม
Nakhonphanom Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 19 เข้าชมวันนี้
  • 718 เข้าชมเดือนนี้
  • 25,074 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร18 กันยายน 25647
2 การประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 4/256415 กันยายน 25648
3 แถลงข่าวการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย และสิ่งของไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 2 กันยายน 25648
4 คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการการขนส่งสินค้าเข้า- ออก หรือผ่านเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 กันยายน 256416
5 การประชุมภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-1926 สิงหาคม 256412
6 มาตราการการป้องกันโรคแพร่ระบาด Covid-1923 สิงหาคม 256417
7 การประชุมร่วมกำหนดมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 17 สิงหาคม 256412
8 แถลงข่าวการจับกุมและตรวจยึดของกลางผิด พ.ร.บ.ศุลกากร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 สิงหาคม 256438
9 การประชุมแนวทางการผลักดันการเปิดจุดพรมแดนของไทยเพื่อการขนส่งสินค้า ภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด-193 สิงหาคม 256438
10 แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5)31 กรกฎาคม 256438
11 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลาง(เฮโรอีนอัดแท่ง) 30 กรกฎาคม 256426
12 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1864/2564 เรื่อง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)27 กรกฎาคม 256446
13 การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25649 กรกฎาคม 256425
14 แถลงข่าวการตรวจยึดไม้พยูงลักลอบส่งออก7 กรกฎาคม 256424
15 แถลงข่าวตรวจยึดการลักลอบนำรถยนต์ส่งออก 4 กรกฎาคม 256418
16 กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี3 กรกฎาคม 256432
17 กิจกรรม CSR "จิตอาสา เพื่อสังคม"30 มิถุนายน 256441
18 โครงการ คบจ. สานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ 28 มิถุนายน 256430
19 นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน(ครอ.)25 มิถุนายน 256425
20 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในราชพัสดุ24 มิถุนายน 256424
21 Express ทางบก (แห่งแรกของประเทศไทย)10 มิถุนายน 2564202
22 นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง)6 มิถุนายน 256437
23 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. และนายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง) 22 พฤษภาคม 256429
24 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1005/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัว และมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม7 พฤษภาคม 256464
25 นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมรวบยกแก๊งค้ายาบ้าข้ามชาติ ยึดกว่า 7.7 แสนเม็ด 6 พฤษภาคม 256448
26 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป**30 เมษายน 2564126
27 วันรัฐพิธีวางพวงมาลา "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"23 เมษายน 256440
28 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง)10 เมษายน 256450
29 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง9 เมษายน 256455
30 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมโครงการจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' 6 เมษายน 256457
31 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบนำรถยนต์ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร5 เมษายน 256467
32 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 31 มีนาคม 256469
33 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม25 มีนาคม 256457
34 ด่านศุลกากรนครพนม จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน(ครอ.) ครั้งที่ 2/256424 มีนาคม 256449
35 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ประเภทยาบ้า และยาไอซ์ 10 มีนาคม 256456
36 นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนทางบก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพักสินค้าฯ5 มีนาคม 256480
37 กิจกรรมโครงการ CSR "ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม"4 มีนาคม 256477
38 คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงดำเนินมาตราการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพ่ระบาดของโรคโควิด 19 3 มีนาคม 2564170
39 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม2 มีนาคม 2564141
40 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ "เราชนะ" 15 กุมภาพันธ์ 256474
41 แถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติด จำนวน 954,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน 9 กุมภาพันธ์ 256474
42 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ 'เราชนะ' 8 กุมภาพันธ์ 256468
43 หน.ฝปป.เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม 20 มกราคม 256486
44 นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี 'วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช' ประจำปี 256415 มกราคม 256493
45 หน.ฝบศ.1 เข้าร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"3 ธันวาคม 2563129
46 ผอ.สคศ. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินสถานการ์ณความมั่นคงชายแดน2 ธันวาคม 2563146
47 **ประกาศการขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ในช่วงสถานการ์ณ (Covid-19)**1 ธันวาคม 2563111
48 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการจำลองเหตุการ์ณภาคสนามตามแนวชายแดน 26 พฤศจิกายน 256395
49 การประชุมประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ประจำพื่นที่ด่านศุลกากรนครพนม25 พฤศจิกายน 2563103
50 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานวันกองทัพเรือ และวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง24 พฤศจิกายน 2563103
51 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ พันเอกจักริน จิตคติ รองฯ ผอ.กอ.รมน23 พฤศจิกายน 2563218
52 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานเปิดสายการบิน THAI Smile Airways เที่ยวบิน 'สุวรรรภูมิ-นครพนม' 19 พฤศจิกายน 256396
53 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร18 พฤศจิกายน 2563123
54 กิจกรรม CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมฯ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 12 พฤศจิกายน 256395
55 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ข้ามโขง "นครพนม-คำม่วน มาราธอน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 25638 พฤศจิกายน 2563133
56 กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมงาน เดิน-วิ่ง ข้ามโขง7 พฤศจิกายน 256393
57 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 523 ตุลาคม 2563101
58 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภัฏมหาสารคาม22 ตุลาคม 256381
59 ด่านศุลกากรนครพนม ประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ21 ตุลาคม 256394
60 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256321 ตุลาคม 256388
61 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 418 ตุลาคม 256383
62 ด่านศุลกากรนครพนม แถลงข่าวร่วมฯ (นรข.) ในการยึดตรวจเฮโรอีนอัดแท่ง 17 ตุลาคม 256388
63 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 913 ตุลาคม 2563104
64 ด่านศุลกากรนครพนม แถวงข่าวร่วมการตรวจยึดกัญชาอัดแท่งนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 ตุลาคม 256384
65 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองฯ(ทภ.2)4 ตุลาคม 2563102
66 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้จัดทำเรือไฟจังหวัดนครพนม29 กันยายน 256388
67 จนท.ด่านฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการ งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256327 กันยายน 2563100
68 กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256326 กันยายน 2563114
69 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 25 กันยายน 256390
70 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต24 กันยายน 2563102
71 กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม" 22 กันยายน 2563110
72 ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และคณะศึกษาดูงาน 21 กันยายน 256397
73 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 4/256315 กันยายน 256391
74 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 11 กันยายน 256396
75 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 11 กันยายน 256394
76 กิจกรรมมอบเงินและสิ่งสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม9 กันยายน 2563111
77 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์5 กันยายน 256386
78 ให้การต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ27 สิงหาคม 2563107
79 กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรนครพนมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครพนม25 สิงหาคม 2563124
80 ให้การต้อนรับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 24 สิงหาคม 2563128
81 ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/25636 สิงหาคม 2563103
82 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี 3 กรกฎาคม 2563152
83 ส่งมอบของกลางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 24 พฤษภาคม 2563145
84 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผช.หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมฯ ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่321 พฤษภาคม 2563273
85 แจ้งผู้ประกอบการ (ล่าสุด)18 พฤษภาคม 2563199
86 แจ้งเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกผลไม้สด ไทย-จีน ทางบก 1 พฤษภาคม 2563183
87 การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และการเข้า-ออก ใน สปป.ลาว 27 เมษายน 2563236
88 ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-1924 เมษายน 2563125
89 การกักกันผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)5 เมษายน 2563388
90 การประชุมมาตรการของผู้ประกอบการ(ครอ.) การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-1930 มีนาคม 2563187
91 ชาวด่านศุลกากรนครพนม ร่วมช่วยกันทำความสะอาด สำนักงานฯ 27 มีนาคม 2563162
92 การยกเว้นอากร ของบริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-1923 มีนาคม 2563153
93 ด่วน! ระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ สะพานมิตรภาพ3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว 22 มีนาคม 2563246
94 มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว (การระงับใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว)20 มีนาคม 2563231
95 'คำสั่งจังหวัดนครพนม' เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนฯ เป็นการชั่วคราว19 มีนาคม 2563191
96 กรมปศุสัตว์ รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค 19 มีนาคม 2563143
97 แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม 18 มีนาคม 2563225
98 ผู้บัญชาการกองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 18 มีนาคม 2563158
99 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครพนม 11 กุมภาพันธ์ 2563252
100 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า6 กุมภาพันธ์ 2563165
ผลลัพท์ทั้งหมด 183 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ