ด่านศุลกากรนครพนม
Nakhonphanom Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 96 เข้าชมเดือนนี้
  • 26,736 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรนครพนม รับมอบรางวัลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น29 พฤศจิกายน 25645
2 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) 1,118 แท่ง26 พฤศจิกายน 25649
3 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า,กัญชา) 25 พฤศจิกายน 25643
4 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า,ยาไอซ์) 18 พฤศจิกายน 256413
5 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) 17 พฤศจิกายน 256413
6 โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก16 พฤศจิกายน 256413
7 กิจกรรม Big Cleaning Day เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม12 พฤศจิกายน 256417
8 นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 12 พฤศจิกายน 256421
9 แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด (กัญชา) 1,000 แท่ง4 พฤศจิกายน 256419
10 เชื่อมสัมพันธไมตรีแขวงคำม่วน สปป.ลาว ร่วมหารือเปิดประเทศและเปิด 5 อำเภอ SandBox ริมแม่น้ำโขง3 พฤศจิกายน 256420
11 นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมวิเวก บ้านห้อม จังหวัดนครพนม 30 ตุลาคม 256436
12 การประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนจากภาคเอกชน เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ประเภทผักและผลไม้ 28 ตุลาคม 25647
13 การประชุมร่วมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ 7/2564 26 ตุลาคม 256414
14 การประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 25 ตุลาคม 256412
15 โครงการ CSR ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมรับผิดชอบและคืนความสุขต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 ตุลาคม 256441
16 พิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 256418 ตุลาคม 256431
17 กิจกรรมโครงการ CSP ด่านศุลกากรนครพนม 17 ตุลาคม 256424
18 แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด 16 ตุลาคม 256420
19 ทอดผ้าป่าโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไทย13 ตุลาคม 256440
20 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด 11 ตุลาคม 256416
21 นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม1 ตุลาคม 256438
22 กิจกรรม CSR ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม และศาลากลางจังหวัดนครพนม 29 กันยายน 256464
23 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 28 กันยายน 256453
24 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร18 กันยายน 256450
25 การประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 4/256415 กันยายน 256425
26 แถลงข่าวการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย และสิ่งของไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 2 กันยายน 256420
27 คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตราการการขนส่งสินค้าเข้า- ออก หรือผ่านเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 กันยายน 256435
28 การประชุมภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-1926 สิงหาคม 256430
29 มาตราการการป้องกันโรคแพร่ระบาด Covid-1923 สิงหาคม 256444
30 การประชุมร่วมกำหนดมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 17 สิงหาคม 256430
31 แถลงข่าวการจับกุมและตรวจยึดของกลางผิด พ.ร.บ.ศุลกากร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 สิงหาคม 256456
32 การประชุมแนวทางการผลักดันการเปิดจุดพรมแดนของไทยเพื่อการขนส่งสินค้า ภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด-193 สิงหาคม 256458
33 แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5)31 กรกฎาคม 256459
34 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลาง(เฮโรอีนอัดแท่ง) 30 กรกฎาคม 256446
35 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1864/2564 เรื่อง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)27 กรกฎาคม 256465
36 การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25649 กรกฎาคม 256442
37 แถลงข่าวการตรวจยึดไม้พยูงลักลอบส่งออก7 กรกฎาคม 256443
38 แถลงข่าวตรวจยึดการลักลอบนำรถยนต์ส่งออก 4 กรกฎาคม 256436
39 กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี3 กรกฎาคม 256454
40 กิจกรรม CSR "จิตอาสา เพื่อสังคม"30 มิถุนายน 256460
41 โครงการ คบจ. สานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ 28 มิถุนายน 256449
42 นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน(ครอ.)25 มิถุนายน 256446
43 โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในราชพัสดุ24 มิถุนายน 256442
44 Express ทางบก (แห่งแรกของประเทศไทย)10 มิถุนายน 2564254
45 นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง)6 มิถุนายน 256468
46 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. และนายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง) 22 พฤษภาคม 256441
47 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1005/2564 เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัว และมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม7 พฤษภาคม 256482
48 นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หน.ฝปป. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมรวบยกแก๊งค้ายาบ้าข้ามชาติ ยึดกว่า 7.7 แสนเม็ด 6 พฤษภาคม 256466
49 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป**30 เมษายน 2564162
50 วันรัฐพิธีวางพวงมาลา "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"23 เมษายน 256455
51 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด(กัญชาอัดแท่ง)10 เมษายน 256469
52 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง9 เมษายน 256472
53 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมโครงการจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' 6 เมษายน 256473
54 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบนำรถยนต์ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร5 เมษายน 256484
55 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 31 มีนาคม 256486
56 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม25 มีนาคม 256471
57 ด่านศุลกากรนครพนม จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน(ครอ.) ครั้งที่ 2/256424 มีนาคม 256465
58 แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ประเภทยาบ้า และยาไอซ์ 10 มีนาคม 256471
59 นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนทางบก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพักสินค้าฯ5 มีนาคม 2564115
60 กิจกรรมโครงการ CSR "ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม"4 มีนาคม 256492
61 คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงดำเนินมาตราการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพ่ระบาดของโรคโควิด 19 3 มีนาคม 2564189
62 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม2 มีนาคม 2564155
63 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ "เราชนะ" 15 กุมภาพันธ์ 256490
64 แถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติด จำนวน 954,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน 9 กุมภาพันธ์ 256489
65 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ 'เราชนะ' 8 กุมภาพันธ์ 256483
66 หน.ฝปป.เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม 20 มกราคม 2564110
67 นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี 'วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช' ประจำปี 256415 มกราคม 2564116
68 หน.ฝบศ.1 เข้าร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"3 ธันวาคม 2563151
69 ผอ.สคศ. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินสถานการ์ณความมั่นคงชายแดน2 ธันวาคม 2563173
70 **ประกาศการขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ในช่วงสถานการ์ณ (Covid-19)**1 ธันวาคม 2563136
71 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการจำลองเหตุการ์ณภาคสนามตามแนวชายแดน 26 พฤศจิกายน 2563124
72 การประชุมประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ประจำพื่นที่ด่านศุลกากรนครพนม25 พฤศจิกายน 2563129
73 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานวันกองทัพเรือ และวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง24 พฤศจิกายน 2563127
74 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ พันเอกจักริน จิตคติ รองฯ ผอ.กอ.รมน23 พฤศจิกายน 2563291
75 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานเปิดสายการบิน THAI Smile Airways เที่ยวบิน 'สุวรรรภูมิ-นครพนม' 19 พฤศจิกายน 2563116
76 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร18 พฤศจิกายน 2563157
77 กิจกรรม CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมฯ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 12 พฤศจิกายน 2563118
78 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ข้ามโขง "นครพนม-คำม่วน มาราธอน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 25638 พฤศจิกายน 2563157
79 กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมงาน เดิน-วิ่ง ข้ามโขง7 พฤศจิกายน 2563115
80 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 523 ตุลาคม 2563122
81 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภัฏมหาสารคาม22 ตุลาคม 2563102
82 ด่านศุลกากรนครพนม ประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ21 ตุลาคม 2563115
83 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256321 ตุลาคม 2563109
84 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 418 ตุลาคม 2563102
85 ด่านศุลกากรนครพนม แถลงข่าวร่วมฯ (นรข.) ในการยึดตรวจเฮโรอีนอัดแท่ง 17 ตุลาคม 2563109
86 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 913 ตุลาคม 2563131
87 ด่านศุลกากรนครพนม แถวงข่าวร่วมการตรวจยึดกัญชาอัดแท่งนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 ตุลาคม 2563105
88 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองฯ(ทภ.2)4 ตุลาคม 2563130
89 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้จัดทำเรือไฟจังหวัดนครพนม29 กันยายน 2563109
90 จนท.ด่านฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการ งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256327 กันยายน 2563120
91 กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256326 กันยายน 2563155
92 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 25 กันยายน 2563109
93 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต24 กันยายน 2563123
94 กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม" 22 กันยายน 2563131
95 ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และคณะศึกษาดูงาน 21 กันยายน 2563116
96 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 4/256315 กันยายน 2563111
97 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 11 กันยายน 2563117
98 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 11 กันยายน 2563116
99 กิจกรรมมอบเงินและสิ่งสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม9 กันยายน 2563136
100 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์5 กันยายน 2563109
ผลลัพท์ทั้งหมด 206 จำนวน 3 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ