ด่านศุลกากรนครพนม
Nakhonphanom Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 519 เข้าชมเดือนนี้
  • 12,941 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรนครพนม ประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ21 ตุลาคม 25633
2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256321 ตุลาคม 25632
3 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 418 ตุลาคม 25633
4 ด่านศุลกากรนครพนม แถลงข่าวร่วมฯ (นรข.) ในการยึดตรวจเฮโรอีนอัดแท่ง 17 ตุลาคม 25636
5 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 913 ตุลาคม 25639
6 ด่านศุลกากรนครพนม แถวงข่าวร่วมการตรวจยึดกัญชาอัดแท่งนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 ตุลาคม 25638
7 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองฯ(ทภ.2)4 ตุลาคม 25638
8 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้จัดทำเรือไฟจังหวัดนครพนม29 กันยายน 25637
9 จนท.ด่านฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการ งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256327 กันยายน 256315
10 กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 256326 กันยายน 25639
11 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 25 กันยายน 25636
12 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต24 กันยายน 256311
13 กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม" 22 กันยายน 256310
14 ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และคณะศึกษาดูงาน 21 กันยายน 256314
15 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 4/256315 กันยายน 256316
16 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 11 กันยายน 256311
17 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม 11 กันยายน 256311
18 กิจกรรมมอบเงินและสิ่งสนับสนุน งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม9 กันยายน 256312
19 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์5 กันยายน 256310
20 ให้การต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ27 สิงหาคม 256333
21 กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรนครพนมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครพนม25 สิงหาคม 256339
22 ให้การต้อนรับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 24 สิงหาคม 256324
23 ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 3/25636 สิงหาคม 256332
24 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี 3 กรกฎาคม 256353
25 ส่งมอบของกลางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 24 พฤษภาคม 256357
26 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผช.หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมฯ ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่321 พฤษภาคม 256392
27 แจ้งผู้ประกอบการ (ล่าสุด)18 พฤษภาคม 256396
28 แจ้งเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกผลไม้สด ไทย-จีน ทางบก 1 พฤษภาคม 256384
29 การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และการเข้า-ออก ใน สปป.ลาว 27 เมษายน 2563122
30 ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-1924 เมษายน 256366
31 การกักกันผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)5 เมษายน 2563124
32 การประชุมมาตรการของผู้ประกอบการ(ครอ.) การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-1930 มีนาคม 256375
33 ชาวด่านศุลกากรนครพนม ร่วมช่วยกันทำความสะอาด สำนักงานฯ 27 มีนาคม 256349
34 การยกเว้นอากร ของบริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-1923 มีนาคม 256347
35 ด่วน! ระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ สะพานมิตรภาพ3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว 22 มีนาคม 256389
36 มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว (การระงับใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว)20 มีนาคม 256364
37 'คำสั่งจังหวัดนครพนม' เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนฯ เป็นการชั่วคราว19 มีนาคม 256367
38 กรมปศุสัตว์ รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค 19 มีนาคม 256345
39 แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม 18 มีนาคม 256398
40 ผู้บัญชาการกองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 18 มีนาคม 256347
41 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครพนม 11 กุมภาพันธ์ 2563115
42 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า6 กุมภาพันธ์ 256380
43 'สรรพสามิตสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน'24 มกราคม 256393
44 ตัวแทนจิตอาสาด่านศุลกากรนครพนม ร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม19 ธันวาคม 256289
45 นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม ให้สัมภาษณ์ใน 'รายการบ้านเมืองน่าอยู่' สวท.นครพนม 6 ธันวาคม 256291
46 นายด่านศุลกากรนครพนม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25625 ธันวาคม 2562122
47 นายด่านศุลกากรนครพนม ให้สัมภาษณ์แก่ คณะตัวแทนจาก สวท.นครพนม FM 90.25 MHz3 ธันวาคม 256264
48 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14 พฤศจิกายน 256281
49 การประชุมนายด่านฯ ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 2/25637 พฤศจิกายน 2562103
50 รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวทางของกรมฯ2 พฤศจิกายน 256266
51 แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 ตุลาคม 256289
52 ลงตรวจสอบพื้นที่ แนวทางการพัฒนาด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน)8 ตุลาคม 2562189
53 ร่วมมอบทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดทำเรือไฟ7 ตุลาคม 256246
54 กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม" 5 ตุลาคม 256253
55 ประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 ตุลาคม 256266
56 หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางศุลกากร ในพื้นที่อิสานตอนบน 5 จังหวัด2 ตุลาคม 256257
57 Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 25 กันยายน 256255
58 ผอ. ศภ.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่จัดตั้งที่มั่นคง25 กันยายน 256268
59 พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่) เพื่อสมทบปรับปรุงห้องแยกโรคให้กับโรงพยาบาลนครพนม24 กันยายน 256246
60 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 256293
61 ให้การต้อนรับคณะอบรมหลักสูตร 'พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารที่ ทภ.2 รุ่นที่2'13 กันยายน 256241
62 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดผ่อนปรนทางการค้าธาตุพนม อ.ธาตุพนม29 สิงหาคม 2562195
63 การพบปะหารือ แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานในด่านพรมแดนนครพนม 23 สิงหาคม 256252
64 โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 'หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม' ครั้งที่ 11/256222 สิงหาคม 256254
65 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากแขวงคำม่วน สปป.ลาว ในการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการสกัดกั้นการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 3/256220 สิงหาคม 256254
66 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เรือนกลางเพชรบุรี 20 สิงหาคม 256249
67 การประชุมการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนการค้าธาตุพนม อ.ธาตุพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20 สิงหาคม 256261
68 ลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดผ่อนปรน และที่มั่นคง อำเภอธาตุพนม 19 สิงหาคม 256269
69 การอายัดหินกรวด9 สิงหาคม 256245
70 การประชุมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมสินค้าผ่านจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/25627 สิงหาคม 256255
71 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนักวิชาการศุลกากรด่านฯนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายกฎระเบียบ และขั้นตอนเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออกข้ามแดน31 กรกฎาคม 256270
72 การประชุมกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม 30 กรกฎาคม 256267
73 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครพนม30 กรกฎาคม 2562361
74 การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 9 ประเทศ 3 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) 23 กรกฎาคม 256241
75 เจ้าหน้าที่ด่านฯนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 145 ปี 4 กรกฎาคม 256294
76 การประชุมกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม 27 มิถุนายน 256257
77 การประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนครพนม ครั้งที่ 227 มิถุนายน 256259
78 การอายัดหินกรวด ในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 27 มิถุนายน 256252
79 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม (กรอ. จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/256224 มิถุนายน 256244
80 โครงการสัมมนาการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 21 มิถุนายน 256262
81 การตรวจค้นและอายัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร ณ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 20 มิถุนายน 25621,014
82 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม 20 มิถุนายน 2562212
83 กิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' โครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ฟื้นฟูทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 19 มิถุนายน 256244
84 พิธีรับมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ 14 มิถุนายน 256268
85 การประชุมชี้แจงนักลงทุนผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ สำนักงานเศรษฐกิจพิเศษนครพนม(OSS)14 มิถุนายน 2562175
86 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2562 14 มิถุนายน 256250
87 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ที่ 1 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด11 มิถุนายน 2562129
88 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1 และ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาๅ(องค์การมหาชน)6 มิถุนายน 2562158
89 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤษภาคม 256230 พฤษภาคม 256244
90 พิธีปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 28 พฤษภาคม 256244
91 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม22 พฤษภาคม 256245
92 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุพนม 18 พฤษภาคม 256246
93 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม 17 พฤษภาคม 256243
94 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมงานการเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านการบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax)15 พฤษภาคม 256247
95 พิธีเปิดอาคารด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ 10 พฤษภาคม 256296
96 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5 พฤษภาคม 256263
97 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด3 พฤษภาคม 256246
98 โครงการและกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร29 เมษายน 256255
99 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าหน้าฯ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศอ.ปส.ชอน. และคณะฯในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม24 เมษายน 2562145
100 กิจกรรมจัดอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอม และสินค้าเลียนแบบของเครื่องหมายการค้า 24 เมษายน 256253
ผลลัพท์ทั้งหมด 125 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ