ทำเนียบนายด่านศุลกากรนครพนม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายผึ่งผาย วรรณจินดา2485-2487
2.นายเผ็ญ เลื่อนฉวี2487-2489
3.นายสวัสดิ์ วัสดิชีวิน2489-2492
4.ร.ต.สนาน เขตะศิริ2492-2493
5.ร.ต.เจริญ ยินดียม2493-2494
6.นายสำราญ รังสิภัทร์2494-2497
7.นายรส ถิ่นพังงา2497-2505
8.นายตวง สุขสถิตย์2505-2506
9.นายเมรินทร์ จินดาวัฒน์2506-2507
10.ร.ต.จุมพล วงค์ทองสรรค์2507-2514
11.นายอรุณ มิศกะเสวตร์2514-2519
12.นายประยูร บ้านแก่ง2519-2522
13.นายเฉลียว เอนกบุณย์2522-2523
14.นายสถิต ณ นครพนม2523-2524
15.นายประพันธ์ คัมภิรานันท์2524-2526
16.นายจำรัส แสงวิรุณ2526-2529
17.นายเชาวลิต สัมพันธ์รัตน์2529-2530
18.นายมนต์ชัย หลวงสอน2530-2531
19.นายพูนคณินท์ เกื้อนาบุญ2531-2533
20.นายปัญโณ อัมระรงค์2533-2533
21.นายสถิตย์ ภู่ทอง2533-2535
22.นายรังษี ศกุนะสิงห์2535-2536
23.นายพงษ์ศักดิ์ คำมาก2536-2539
24.นายเทิดศักดิ์ เป็นสุข2539-2541
25.นายบัญชา อภิรติกุล2541-2544
26.นายกำธร เติมพงศ์นุรักษ์2544-2547
27.นายมนตรี วุฒิพฤกษ์2547-2551
28.นางสาวอมรา ผลาชีวะ2551-2554
29.นายพงศ์ชัย ปภิรัชนาท2555-2557
30.นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน2557-2557
31.นายสรศักดิ์ มีนะโตรี2557-2558
32.นายมาโนช รอดสม2558-2559
33.นายศิริชัย คุณาบุตร2559-2561
34.พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์2561-2562
35.นายวัลลภ ซุ่ยรักษา2562-2565
36.นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์2565-2565

37.

นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ

2565-ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2567 08:45:26
จำนวนผู้เข้าชม : 5,887
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ