ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ

ภารกิจของด่านศุลกากรนครพนม

  • รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าและส่งของออกทางด่านศุลกากรนครพนม
  • จัดเก็บอากรขาเข้า อากรขาออก ค่าธรรมเนียมและรายได้ศุลกากร รวมทั้งค่าภาษีอากรแทนหน่วยงานอื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทย
  • ควบคุมดำเนินการ นำของเข้าและส่งของออกให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่น ตามนโยบายส่งเสริมการส่งออก
  • ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ควบคุมและดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวกับด่านพรมแดน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับคดี ของกลาง และเงินสินบนรางวัล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการนำส่งเงินรายได้เข้าคลัง
  • ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการอื่น

พื้นที่ความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรนครพนม มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

จุุดผ่อนปรนการค้า 4 แห่ง ได้แก่

1.จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน

ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตรงข้ามเมืองหินบูน แขวงคำม่วน ประเทศ สปป.ลาว เวลาทำการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น.

2.จุดผ่อนปรนบ้านดอนแพง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านดอนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ตรงข้ามบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบริคำไซ ประเทศ สปป.ลาว เปิดทำการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์เวลา 08.00-16.00 น.

3.จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม

ที่ตั้ง ต.บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตรงข้ามบ้านปากเซ เมืองหนองบก แขวงคำม่วนประเทศ สปป.ลาว เวลาทำการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น.

4.จุดผ่อนปรนบ้านหนาด

ที่ตั้ง บ้านหนาดท่า ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ตรงข้ามกับบ้านปากเป่ง แขวงคำม่วนประเทศ สปป.ลาเวลาทำการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 มกราคม 2562 10:25:48
จำนวนผู้เข้าชม : 4,126
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

โทรสาร 042-530-933
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-532-678, 042-530-933

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ